Atjaunošu ticību valsts pārvaldei

Neapmierinātība ar pārlieku lielu birokrātiju un valsts pārvaldes neefektivitāti, nepārskatāmību un izmēru ir teju universāla visiem sabiedrības locekļiem. Valsts pārvaldes institūciju kvalitāte ir viens no biežāk minētiem aizbraukšanas iemesliem, tā ir arī nodokļu nemaksāšanas un vispārējā tiesiskā nihilisma pamatiemesls. Bez efektīvas un cilvēkus apmierinošas pārvaldes nav iespējama demokrātija un sabiedrības stabilitāte ilgtermiņā.

Tāpēc ir būtiski palielināt efektivitāti un nodrošināt uz cilvēkiem vērstu pārvaldi, kas ir iedzīvotāju un uzņēmēju balsts un palīgs. Ir nepieciešams atjaunot sabiedrisko kontraktu, radikāli palielinot pārvaldes caurspīdību un samazinot birokrātiju un normatīvismu.

Tas būs mans galvenais uzdevums, ja jūs uzticēsit man pārstāvēt jūsu intereses 13. Saeimā. Aicinu balsot par mani (18. numurs Rīgā) un #JaunāVienotība komandu. Ar pārliecību par Latviju!